เรื่องดีคำโดน

นี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐาน

นี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐาน

ผู้นำคริสเตียนในจีน 20 คนมารวมตัวกันเพื่อฟังคำสอนจากผู้รับใช้ชาวอเมริกันท่านหนึ่ง
18 ใน 20 คนเคยติดคุกเพราะข่าวประเสริฐ พวกเขารวมตัวกันนั่งในห้องพื้นไม้ ไม่มีแอร์คอนดิชั่น มีพระคัมภีร์เพียง 16 เล่มให้แบ่งปันกันอ่าน

เมื่อผู้รับใช้ชาวอเมริกันได้ให้พวกเขาอ่านพระธรรม 1 เปโตร ก็พบว่าบางคนในกลุ่มผู้รับใช้ชาวจีนนั้นสามารถจำพระธรรม 1 เปโตรได้ รวมถึงพระธรรมเล่มอื่นๆ อีกบางเล่มด้วย

เหตุที่เขาจำพระธรรมได้ เพราะเขามีเวลาท่องจำขณะอยู่ในคุก ผ่านเศษกระดาษที่เพื่อนลอกส่งเข้าไปให้ในคุก และเหตุที่ต้องรีบท่องจำก็เพราะหากเจ้าหน้าที่พบเข้าจะยึดมันไป ทุกคนต่างหิวกระหายฟังคำสอนต่อเนื่องกันนานถึง 13 ชั่วโมง

หลังจบการอบรม ผู้รับใช้ชาวอเมริกันถามว่ามีอะไรอยากให้อธิษฐานเผื่อไหม ผู้รับใช้ชาวจีนบอกว่า ขอให้ประเทศของเราเหมือนคุณ ให้เรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ผู้รับใช้อเมริกันบอกว่า นี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐาน เพราะแม้พวกคุณไม่มีเสรีภาพ และถูกจองจำ แต่พวกคุณกลับยังหิวกระหายที่จะเดินกับพระเจ้าเหลือเกิน

ที่ประเทศของผม หากติดตามพระเจ้าแล้วต้องยากลำบากหรือติดคุก หลายคนคงไม่อยากติดตามพระเจ้าต่อไป หากมาโบสถ์ที่ต้องนั่งบนพื้นไม้และไม่มีแอร์ ผู้คนอาจไม่อยากมาโบสถ์แบบนี้ หากมาโบสถ์และต้องฟังคำเทศนาเกิน 30 นาที หลายคนอาจไม่ชอบและบอกว่ามันนานเกินไป แต่พวกคุณกลับเดินทางมาไกลและนั่งฟังคำสอนของผมได้ถึง 13 ชั่วโมง

ที่ประเทศของคุณไม่มีพระคัมภีร์และคุณต้องท่องจำ แต่ที่ประเทศของผมมีพระคัมภีร์มากมาย แต่ไม่เพียงไม่ท่องจำ หลายคนในพวกเรายังไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยซ้ำ

ผมจะไม่อธิษฐานขอให้ประเทศคุณเป็นอย่างผม แต่จะขอให้ประเทศผมเป็นอย่างคุณ

นี่คือตัวอย่างที่ดียอดเยี่ยมของเปาโลในยุคปัจจุบัน ผู้ถูกบดขยี้แต่ไม่หมดมานะ ผู้ล้มลงแต่ก็ไม่ถึงตาย

ข้อพระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 4:1-12

 

ที่มา: Anonymous
ภาพ : Zoltan Tasi on Unsplash
ออกแบบภาพ : Zippy

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง