รูปภาพ

นิยามการฟื้นฟู

การเริ่มต้นใหม

การฟื้นฟูไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

A revival is nothing else than a new beginning of obedience to God.

คำคม:  ชาร์ลส์ ฟินนี่ (Charles Finney)
ภาพ:  Igor Rodrigues on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง