เรื่องดีคำโดน

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

ในศตวรรษที่ 11 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 แห่งบาวาเรีย ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง และรู้สึกกดดันพระทัยกับการดำรงตำแหน่งที่สูงศักดิ์ในบทบาทพระราชา

กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 จึงตัดสินใจจะสละพระราชบัลลังก์ หันหลังให้กับยศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อปวารณาตัวเป็นนักบวชและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพระศาสนา

พระองค์ได้ตรัสถึงความตั้งพระทัยนี้และขอรองเจ้าคณะริชาร์ด ซึ่งเป็นผู้ปกครองคริสตจักรท้องถิ่นให้รับพระองค์เป็นนักบวช รองเจ้าคณะริชาร์ดกล่าวว่า “ข้าแต่กษัตริย์ผู้สูงส่ง…. พระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่า หากตั้งพระทัยจะปวารณาตนจริง ก็ต้องสำแดงออกมาเป็นการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์”

“เราทราบดี” กษ้ตริย์เฮนรี่ตอบ “และทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ เราจะเชื่อฟังท่าน ดังที่ท่านเชื่อฟังพระคริสต์” “ถ้าเช่นนั้น หม่อมฉันขอบอกถึงสิ่งที่พระองค์ต้องทำในการปวารณาตนครั้งนี้”

“ไม่ว่าพระองค์จะรู้สึกอย่างไร ขอทรงกลับไปยังราชบัลลังก์ และทำพระราชกิจของพระองค์ต่อไปอย่างสัตย์ซื่อเถิด เพราะนั่นเป็นบทบาทที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์”

และเมื่อกษัตริย์เฮนรี่สิ้นพระชนม์ มีข้อความที่เขียนถึงพระองค์ว่า “กษัตริย์ผู้เรียนรู้ที่จะปกครอง ด้วยการเชื่อฟัง”

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ :  Christian Wiediger on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง