เพลง

การเชื่อฟัง

การเชื่อฟัง

พระเจ้าไม่ได้คาดหวังความดีเลิศ พระเจ้าขอแค่การเชื่อฟัง

 

คำคม :  Pastor Rick’s Daily Hope
ภาพ :  davide ragusa on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง