รูปภาพ

พระคัมภีร์เพียงเล่มเดียว

พระคัมภีร์เพียงเล่มเดียว

ตัวเราอาจจะเป็น “พระคัมภีร์” เพียงเล่มเดียวที่ผู้ไม่เชื่อจะได้อ่าน

 

คำคม :  John Mc Arthur
ภาพ : Priscilla Du Preez on Unsplash
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง