รูปภาพ

ชัยชนะที่พิชิตโลก

ชัยชนะที่พิชิตโลก

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลก
และความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลก

– 1 ยอห์น 5:4 –

 

ภาพ :   https://unsplash.com/photos/9idqIGrLuTE
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง