วิดีโอ

Passing On The Torch (Thai Sub)

แค่คุณนิ่งฟังเสียงพระเจ้าและทำตามเสียงนั้น คุณก็สามารถเป็นพรกับคนได้อีกมากมายหนึ่งชีวิตที่อุทิศเพื่อการให้ จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลกใบนี้

 

ขอบคุณคลิปดีๆ จาก God Bless You

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง