รูปภาพ

สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์

สันติสุข

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น”

ลูกา 2:14

 

ออกแบบภาพ :  nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง