รูปภาพ

ทุกสิ่งเป็นไปได้

ทุกสิ่งเป็นไปได้

ความเชื่อไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย แต่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

 

คำคม : Anonymous
ภาพ :  KEEM IBARRA on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง