รูปภาพ

ความรักจะเปลี่ยนโลก

ความรักจะเปลี่ยนโลก

การกระทำเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความรักจะเปลี่ยนโลกได้

Small acts wrapped in love will change the world

 

คำคม : จากหนังสือ The kindness effect
ภาพ : Leighann Blackwood on Unsplash
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง