เรื่องดีคำโดน

อธิษฐาน เพื่อเปลี่ยน

อธิษฐานเพื่อเปลี่ยน

นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยความคิดเห็นแห่งชาติ (The National Opinion Research Center) มหาวิทยาลับชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นแก่ผู้อื่นของชาวอเมริกันในปัจจุบัน พบว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็มีจำนวนครั้งที่ช่วยเหลือผู้อื่นใกล้เคียงกัน

เพียงแต่ว่าผู้หญิงจะมีใจสงสารมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิง 45% จะรู้สึกทุกข์ใจเมื่อพบผู้ตกทุกข์ได้ยาก ขณะที่ผู้ชายเพียง 25% ที่มีความรู้สึกเช่นนี้

คนอเมริกันโดยเฉลี่ยจะช่วยเหลือผู้อื่นราวปีละ 109 ครั้ง แต่ส่วนคนที่นมัสการพระเจ้าเป็นประจำจะทำดีต่อผู้อื่นราว 128 ครั้งต่อปี ขณะที่ผู้ซึ่งไม่เคยไปใกล้ชิดศาสนาเลย จะทำดีเพียง 96ครั้งต่อปีต่างกันถึง 32 ครั้ง/ปี

คนที่มีชีวิตในการอธิษฐาน จะทำดีมากกว่าคนที่ไม่เคยอธิษฐานเลยถึง 3 เท่า

คนที่ใกล้ชิดพระเจ้า ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ :  Priscilla Du Preez on Unsplash
ออกแบบภาพ :  zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง