รูปภาพ

อธิษฐานอย่างเจาะจง

อธิษฐานอย่างเจาะจง

หากเราปรารถนาคำตอบที่ชัดเจน ให้เราอธิษฐานอย่างเจาะจง

 

คำคม :  Pastor Rick’s Daily Hope
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง