รูปภาพ

ผลลัพธ์ของคำอธิษฐาน

คำอธิษฐานมักออกมาจากที่ลับ แต่ผลลัพธ์จะเด่นชัดในที่แจ้ง”

 

คำคม:  JK
ภาพ:   Puwadon Sang-ngern
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง