เพลง

ผู้อารักขา – Remind

“ผู้อารักขา”

พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของเรา อารักขา คือ การป้องกัน การคุ้มครอง การดูแล มากกว่าเฝ้ามองดู แต่หมายถึงการเฝ้าระวังตลอดเวลา สิ่งที่ได้รับการอารักขาคือสิ่งที่มีค่าประเมินไม่ได้

พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของเรา เรามีคุณค่าและเป็นสิ่งล้ำค่าในสายตาพระองค์ 

 

– สดุดี 121:1-5,7-8 –

“ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน?
ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป
ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา
พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์” ‭‭

เนื้อเพลง : 

Verse:
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา
ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า
ผู้ทรงสร้างฟ้าและสวรรค์ แผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง
พระองค์ไม่ทิ้งให้ข้าสะดุดและล้มลง
Chorus:
พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป
พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล
พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทาง ที่ข้าเดินไป
และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว
Tag :
ความช่วยเหลือของข้าอยู่ในพระองค์ผู้เดียว
เพราะความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว

 

_______________________________

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง