เรื่องดีคำโดน

พระราชินีวิคตอเรีย

พระราชินีวิคตอเรีย

เมื่อพระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษยังทรงพระเยาว์ พระองค์ไม่รู้ตัวว่าจะต้องสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ของอังกฤษคนต่อไป พระองค์ไม่ตั้งใจเรียน แม้ครูของพระองค์จะพยายามพร่ำสอนให้พร้อมก่อนจะรับภารกิจที่สำคัญก็ตาม

จนในที่สุด ครูของพระองค์จึงตัดสินใจทูลว่า ในอนาคตพระองค์จะต้องสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ

เมื่อได้ยินดังนั้น พระองค์ก็นิ่งเงียบ และตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจเรียนแล้วสิ”

การตระหนักในการทรงเรียกที่สูงส่งทำให้พระองค์ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งนั่นได้เปลี่ยนความประพฤติของพระองค์ไปนับแต่วันนั้น

เราเองก็มีความรับผิดชอบที่สำคัญที่ได้รับจากพระเจ้า เหนือทุกสิ่งที่เราอารักขาอยู่ทุกวันนี้

 

ที่มา:  Anonymous

คลังภาพ:  Matt Antonioli on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy