รูปภาพ

พิสูจน์ความพากเพียร

พิสูจน์ความพากเพียร

พระเจ้าใช้ความยากลำบาก เพื่อพิสูจน์ความพากเพียรของเรา

 

คำคม :  Pastor Rick’s Daily Hope
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง