รูปภาพ

ใช้ชีวิต

PURPOSE DRIVEN LIFE

พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบเรื่อย ๆ ไปวัน ๆ

 

คำคม : PURPOSE DRIVEN LIFE
ภาพ :  ÉMILE SÉGUIN 🇨🇦 on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง