บทความ

บทเรียนชีวิต (สำหรับปีใหม่ที่ดีกว่าเดิม!)

“ฉันเรียนรู้ มากมายในชีวิต
ฉันทำผิด ทำพลาด มาหลายครั้ง
ฉันพูดจา เลวร้าย ไม่ยับยั้ง
แต่ฉันยัง เริ่มใหม่ ได้เสมอ

ฉันได้อยู่ ได้สู้ ทั้งชีวิต
ฉันเคยติด เคยขัด ลำบากนัก
ฉันเคยหวัง แต่พัง เรื่องความรัก
แม้ชะงัก แต่ฉัน ก้าวพ้นมา

ฉันเคยแพ้ เคยเสีย เคยเจ็บปวด
ฉันเคยอวด หลงตน พาเสียหาย
ฉันเคยวีน เคยร้าย น่าอับอาย
แต่ไม่สาย ที่ฉัน จะเปลี่ยนแปลง

ฉันเคยเป็น ที่รัก ของหลายคน
ฉันเคยจน และได้ ความช่วยเหลือ
ฉันเคยรับ วางใจ จากนายเหนือ
แต่เหลือเชื่อ ฉันทำ ให้ผิดหวัง

แต่สุดท้าย ฉันเอง ได้เรียนรู้
พระเจ้าผู้ ทรงรัก อภัยฉัน
ทรงยกโทษ บาปสิ้น ทุกสิ่งอัน
ยามเมื่อฉัน กลับใจ สำนึกผิด

พระเจ้าทรง ประทาน โอกาสให้
ฉันเริ่มใหม่ ทันที ได้เสมอ
โดยพระคุณ อัศจรรย์ ไม่เคยเจอ
หากว่าเธอ กลับใจ ได้เช่นกัน

ปีใหม่แล้ว จงเริ่ม ชีวิตใหม่
ให้ไฉไล ยิ่งกว่า เคยผ่านมา
ให้ดีงาม แกร่งกว่า ด้วยศรัทธา
พระนำพา ก้าวไกล เป็นพระพร!”

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”
– 2 โครินธ์‬ ‭5:17‬ –

“In my life, I’ve lived, I’ve loved, I’ve lost,
I’ve missed, I’ve hurt, I’ve trusted, I’ve made mistakes,
but most of all, I’ve learned.”
– unknown –

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Jan Kaluza on Unsplash
ออกแบบ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง