รูปภาพ

อ่านพระคัมภีร์ผ่านชีวิต

เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์
อีกหลายร้อยคนจะได้อ่านด้วย
คือ “อ่านผ่านชีวิตของคุณ”

Where one man reads the Bible, a hundred read you and me.

คำคม:  Dwight L. Moody
ภาพ:  Priscilla Du Preez on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง