เรื่องดีคำโดน

ความกังวลที่แท้จริง

ความกังวลที่แท้จริง

หญิงคนหนึ่งคิดว่า ความกลัวกำลังไล่ตามชีวิตของเธอ และเพื่อทำให้ความกังวลของเธอหมดไป

เธอบันทึกเรื่องที่เธอกังวลลงในกระดาษ เธอค้นพบว่า

40% คือ ความกังวลในเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น

30% คือ ความกังวลในสิ่งซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

12% คือ ความกังวลเกี่ยวกับคำวิจารณ์ของคนอื่นต่อตน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่จริง

10% คือ ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะยิ่งแย่ลงเพราะความกังวลนี่ล่ะ

8% คือ ความกังวลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตที่ต้องเจอ

 

ที่มา : Thomas Kepler from James Cox, The Ministers Manuel For 1996.
ภาพ :  Eric Ward on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง