รูปภาพ

ความสุขที่แท้จริง

ความสุขที่แท้จริง เกิดจากความมั่นใจว่า พระเจ้าาทรงควบคุมอยู่ในทุกสถานการณ์ของชีวิต

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง