รูปภาพ

ชื่นชมยินดีแม้ในสิ่งเล็กน้อย

ชื่นชมยินดีแม้ในสิ่งเล็กน้อย

ชื่นชมยินดีแม้ในสิ่งเล็กน้อย

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  Photo by Kyran Aldworth on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง