เพลง

ข้ารอคอยพระองค์ – Remind

“การรอคอย”

ในบางครั้งการรอคอย อาจจะดูเหมือนยาวนาน มองไม่เห็นทาง ไม่มีจุดหมาย การรอคอยในโลกใบนี้อาจดูเหมือนหลายครั้งเป็นไปไม่ได้

แต่การรอคอยพระเจ้าเราจะได้พบกับความรัก ความหวังและคำตอบ เพราะความรักของพระเจ้ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

การรอคอยพระเจ้า เป็น การรอคอยที่มีความหมาย

รอคอยพระเจ้าทุกลมหายใจ รอคอยพระเจ้าด้วยสุดใจ เพราะพระเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใด

 

เนื้อเพลง : ข้ารอคอยพระองค์ – Remind

Verse: จิตใจของข้ารอคอยพระองค์ เพราะในพระองค์มีรักมั่นคง จิตใจของข้า รอคอยพระองค์ ผู้เป็นยิ่งกว่าสิ่งใด

Chorus: ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ หมดใจที่มีของข้า ข้าพึ่งพระคำพระองค์ จิตใจข้าเฝ้าคอยพระองค์ ข้าขอยำเกรงพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าของข้า ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ ในทุกลมหายใจของข้า

Tag: ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ จิตใจข้าเฝ้าคอยพระองค์

_______________________________

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง