รูปภาพ

จะได้รับกำลังใหม่

จะได้รับกำลังใหม่

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่
อิสยาห์ 40:31

 

ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง