บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — โบ สุรัตนาวี สุวิพร–

1. อย่าตัดสินใครเลย เพราะเราเองก็เคยทำผิด เคารพในความแตกต่าง ให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์

2. อดีตเป็นเรื่องที่ใช้เก็บไว้เรียนรู้ ไม่ใช่อุปสรรคในการไปต่อ

3. ความเสมอต้นเสมอปลาย ใช้ได้กับทุกเรื่อง และบางเรื่องเราเรียกมันว่าวินัย

4. หาวิธีที่จะรักคนอื่น โดยไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะรักเรากลับหรือไม่

5. อย่าพึ่งพาคน คนคือความไม่แน่นอน และทุกอย่างมีเวลาของพระเจ้า

6. ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้เป็นภาระผู้อื่น

7. ถ้าประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีความรัก ก็ถือว่าเราล้มเหลว

 

#ChristLike #BecomingChristLike

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง