บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศาโรจน์ – พรทิพย์ เลิศสิทธิชัย —

1. โลกถูกรีเซ็ท
ระบบของโลกถูกรีเซ็ทเพราะโควิด ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหน เราทุกคนโดนผลกระทบหมด ความรู้ที่เคยเรียนมา ประสบการณ์ที่เคยใช้ได้ในอดีต หลายอย่างไม่สามารถนำมาใช้ได้ และต้องเริ่มต้นใหม่

2. ปัญหาคือโอกาส
ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น มองให้เป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรค มองหาหนทางแก้ไข ปรับปรุง ทำในสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น พยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่นเราเห็นหลายอาชีพ หลายธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงโควิดและเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่หลายคนเปิดใจรับเทคโนโลยี่และใช้สมาร์ตโฟนเก่งมากขึ้น

3. Why Not the Best
เมื่อได้รับโอกาสหรืองาน ตั้งใจทำให้ดีที่สุด และไปให้ไกลเกินความคาดหมาย แม้ต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่น แต่ผลลัพธ์มันอัศจรรย์มาก (เห็นได้จากชีวิตของ Lisa BlackPink ที่น้องพยายามอย่างมาก ทั้งเรื่องภาษา การร้อง การเต้น เป็นเวลาหลายปีจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก)

4. อย่าจำกัดตัวเองด้วยความคิด
ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความรู้ ความสามารถ เมื่อเรามีความฝัน ขอเพียงแค่ลงมือทำ ทุกคนมีศักยภาพที่จะทำได้ หากเรามีความพยายามและความตั้งใจจริง โดยเฉพาะเมื่อพระเจ้านำ พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

5. เวลาเท่ากัน แต่ทำได้ไม่เท่ากัน
ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่เราใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่เหมือนกัน หลายคนมองทุกนาทีเป็นโอกาสในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ กล้าที่จะออกไป ไม่กลัวแม้ล้มเหลว ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป หรือยู่แต่กับตัวเอง เพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก..

6. มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต
ทุกการกระทำ ทุกการตัดสินใจของเรา มีผลต่อคนในครอบครัวด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบ หากเราดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้า เราจะปลอดภัยที่สุด

7. สมการของพระเจ้าเกินความเข้าใจ
บ่อยครั้งที่เรามักจะอธิษฐานกับพระเจ้า และคาดหวังในแบบที่เราต้องการ แต่พระองค์มักจะทรงตอบเราในแบบที่เราคิดไม่ถึงเสมอ โดยเฉพาะความโปรดปรานของพระเจ้า นั้นอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง