บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร —

1. เราคือเรา เขาคือเขา แต่เรายังคือพี่น้องกัน

2. ความบาปของคนอื่นต้องไม่เป็นใบอนุญาตให้เราจะทำบาปได้เช่นกัน

3 การหัวเราะคนที่เรามองว่าด้อยกว่า ทำให้เราด้อยกว่าเขาทันที

4. ความอดทนที่เกิดผล คือ อดทนแบบไม่รู้ว่ากำลังอดทน

5. มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมันคือความจริงที่พิสูจน์แล้ว

6. เราจะนำคนมารักกันไม่ได้ หากเรายังกล่าวคำเกลียดชัง

7. เรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่น ชื่นชมความสำเร็จของศัตรูให้เป็น

 

#ChristLike  #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง