บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — โด่ง อานันท์ มูลตระกรณ์ —

1. มองสิ่งรอบตัวในแง่ดี
เพราะจะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตด้วยเหตุและด้วยผล

2. เผชิญปัญหาด้วยความสงบนิ่ง
เพราะความสงบนิ่งมักส่งมอบสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา

3. รับฟังความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบ
เพราะจะทำให้เราไม่คิดบางสิ่งบางอย่างเข้าข้างตัวเราเองมากเกินไป

4. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง
เพราะจะทำให้เราพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. ให้กำลังใจกับคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอ
เพราะคนเหล่านี้ได้เผชิญความผิดหวังและสมหวังร่วมกันกับเราเช่น ภรรยา ครอบครัว และเพื่อนๆ

6. มิตรภาพที่ต้องรักษาไว้
เพราะมิตรภาพเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน ที่มอบให้มิตรสหายทุกคน

7. เอาความรักสวมทับทุกสิ่ง
เพราะความรักมักจะเชิญชวนให้เรากระทำในสิ่งที่เรารักเสมอ

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง