บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน —

1. การก้าวข้ามความกดดัน ในช่วงสงครามการแพร่เชื้อ Covid19 กดดันเราและตึงเครียด แต่เราเรียนรู้ต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้เป็น และเข้มแข็งให้พอ ท้ายสุดแล้วเราก้าวข้ามได้

2. การมองหาโอกาสและสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องโดยการมองโลกในแง่ดีและในทางบวกเป็นวิธีเดียวที่จะค้นพบโอกาสใหม่ๆเสมอ

3. การเปิดโลกทัศน์และมีทัศนะที่ดีต่อสิ่งรอบข้างจะช่วยให้เราเรียนรู้ในการแบ่งปันช่วยเหลือคนรอบข้างอีกมากมายแม้ในยามวิกฤติก็ตาม

4. การปรับตัวกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาดที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องกล้าแกร่งและไวต่อแผนการณ์ของพระเจ้า แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอ

5. การปฎิเสธเนื้อหนังและการยอมจำนนต่อพระเจ้า แม้ต้องสูญเสียโอกาสและบางสิ่งบางอย่างส่วนตน ย่อมเป็นผลดีและนำมาซึ่งพระพรอย่างไม่ขาดสาย

6. การใช้เวลากับพระเจ้าในทุกๆทางที่สามารถประเมินผลได้และไม่สูญเปล่า ย่อมชนะแผนร้ายของมารซึ่งเป็นศัตรูร้ายกาจได้อย่างง่ายดาย

7. การมองโอกาส และมองไปข้างหน้าโดยใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีทักษะที่ถูกล่อหลอมด้วยพระคำ และการสวมทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือทางเดียวของผู้ชนะ

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง