บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — อ.สุวิทย์ เราเจริญพร —

1. ความโกรธทำให้เราเดินผิดทางเสมอ : อย่าให้ความโกรธ อารมณ์น้อยใจ ทำลายงานของพระเจ้า สร้างบาดแผลให้ผู้คน เพราะสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุด คือตัวเรา

2. ยิ่งปัญหามาก พระพรยิ่งมาก: ท่ามกลางปัญหาที่สลับซับซ้อน มีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอ…สิ่งที่เรียนรู้คือ ยิ่งปัญหามาก เราจะยิ่งพึ่งพระเจ้ามากขึ้น…ปัญหามาพร้อมสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะเทพระพรผ่านทางชีวิตของเราอย่างเต็มที่…พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรงครอบครอง และช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

3. ความกลัวทำให้เราเสียโอกาสในการผจญภัย : โควิด ท้าทาย ทำให้เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ มากมาย ปีนี้ลองผิด ลองถูกหลายอย่าง เป็นการผจญภัยไปกับพระเจ้า และเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมาย…ถ้าไม่ทำจะไม่เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างในวันนี้

4. เลือกทำสิ่งที่ถูก แม้จะได้รับการตอบสนองที่ผิด : เมื่อเรามอบสิ่งที่ดีให้ แต่การตอบสนอง กลับถูกเอาเปรียบมากขึ้น สิ่งนั้นกำลังหมายความว่าอย่างไร…หมายความว่า แทนที่เราจะเรียกร้องความเป็นธรรม แต่พระเจ้ากำลังสอนให้เรามีโอกาสแสดงความเป็นธรรมที่แท้จริงคืออะไร…เป็นโอกาสที่เราจะรักเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก

5. เวลาที่มืดที่สุด แสงจะสว่างที่สุด : เวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญ…อย่าท้อใจ หรือเหนื่อยกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รักษาจุดยืนที่พระเจ้าวางเราไว้ในโลกนี้ รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดี ทำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และท่าทีในใจที่ถูกต้อง…นี่คือเวลาที่ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐจะทำงานผ่านชีวิตของผู้เชื่อทุกคน

6. ทุกคนต้องการที่จะได้รับความรักและการหนุนใจ: อย่าลืมมอบสิ่งที่มีค่าท่ามกลางความวุ่นวายให้กับคนที่เรารัก และคนที่พระเจ้าอนุญาติให้เรามองเห็นความต้องการของเขาเหล่านั้น

7. พระเจ้ากำลังทำในส่วนที่เราทำไม่ได้: เมื่อเห็นภาพการทำงาน และกระบวนการเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของคริสตจักรและคริสเตียนทุกหน่วยงานทั้งประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ในพระหัตถ์และการครอบครองของพระเจ้า…รู้ว่าปัญหาเยอะมาก แต่สุดท้ายการแก้ไขมาจากพระองค์…เกินมือมนุษย์ที่จะทำ..ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นพระเจ้ากำลังอวยพรประเทศไทยผ่านทางการเตรียมสภาวะให้พร้อม

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง