บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — Matthew Thompson — (มัทธิว ​ทอมพ์สัน)

1. พระบิดาในสวรรค์

ได้สอนผมเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อบนโลกใบนี้

2. ผมอ่อนแอแต่พระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอและฤทธานุภาพของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบ

ในความอ่อนแอของผม แทนที่จะโกรธกับสิ่งต่างๆ ผมเลือกที่จะมองไปที่พระเยซูและและนึกถึงว่าพระองค์รักผมมากเพียงใดในช่วงเวลานั้น

3. ผมเรียนรู้ที่จะฟังและอธิษฐานมากขึ้น

และส่งผลให้ผมรักภรรยามากขึ้น มีความถ่อมใจมากขึ้น และรักพระเจ้าอย่างจงรักภักดีมากขึ้น

4. พระเจ้าเปิดเผยการทรงเรียกของพระองค์ที่มีให้กับผม

ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ สอนผมให้อธิษฐานตามพระคำ และแสวงหานิมิตจนได้พบกับมัน

5. ผมได้เรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า

พระองค์ได้สำแดงให้ผมเห็นถึงหัวใจของพระองค์และบอกให้ผมรอคอยและอธิษฐาน เป็นเวลาถึง 10 เดือน และเมื่อถึงเวลาพระองค์บอกว่า”ลงมือทำได้แล้ว” ผมพบว่าตลอดเวลาที่ผมรอ พระเจ้าทรงทำงานของพระองค์อย่างสัตย์ซื่ออยู่เสมอ

6. ผมเรียนรู้ที่จะตั้งใจทุ่มเทให้กับการศึกษาที่พระเจ้าได้ประทานให้

พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอย่างเหนือความหมายในหลายๆด้านให้กับผมสำหรับปริญญาใบนี้

7. การเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่น่ากลัว

ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกมั่นใจแค่ 51% ก็ตาม แต่ผมเรียนรู้ที่จะเข้าหาพระเจ้าและเลือกที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้ตรัสแล้ว

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง