บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — สุธี เตชะรักษ์พงศ์ —

1. “อะไรที่คิดว่าแน่นอน ก็ไม่แน่นอน อะไรที่คิดว่าชัวร์ ก็ไม่ชัวร์”

ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ที่วางแผนพร้อมจะบุกเบิกต้นปี 2021 ก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อเจอสถานการณ์รัฐประหาร

 

2. “ต้องพร้อมที่จะปรับตัว ปรับแผน เปลี่ยนใหม่ อยู่เสมอ”

จากเดิมที่เคยวางแผนระยะสั้น, ระยะกลาง, ระยะยาว ปัจจุบัน ต้องวางแผนแบบ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน

 

3. “ต้องเปิดตา เปิดใจ เปิดสมอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

เรียนรู้การประชุมผ่าน Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Club House ฯลฯ การทำธุรกิจแบบ online และ onsite

 

4. “โรคระบาดโควิด 19 สร้างโอกาสใหม่ๆให้เสมอ”

ธุรกิจด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกัญชา-กัญชง-กระท่อม, การลงทุนใน Crypto Currency, การส่งออก

 

5. “แนวคิดการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป นำมาซึ่ง lifestyle ที่เปลี่ยนไป”

การเดินทางออกนอกบ้านเฉพาะที่จำเป็น, การประชุมออนไลน์มากขึ้น
การ Work at home และ work anywhere รวมทั้งการทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วย (Workation)

 

6. “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง + ทำด้วยกัน ต่อยอดของประทาน”

ยังคงเป็นวิธีการทำธุรกิจและพันธกิจที่ดีที่สุดในยุคนี้
การสร้างกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป, อสังหาริมทรัพย์, บริการ, สินค้า, ไลฟ์สไตล์ และศิษยภิบาลเย็บเต๊นท์ เพื่อต่อเชื่อมพี่น้องผู้ประกอบการในต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ เข้าด้วยกัน + ช่วยเหลือกัน

 

7. “การจัดวางความสำคัญ 1.พระเจ้า 2.ครอบครัว 3.สุขภาพ 4.งาน ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น”

ชื่นชมธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมากขึ้น, ทานข้าวในบ้านมากขึ้น, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลากับงานอดิเรก

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง