บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร —

1. ทำให้ดีที่สุดด้วยสิ่งที่เรามี ในที่ที่เราอยู่

ผมเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีทุกอย่างพร้อมสรรพเสียก่อนแล้วจึงจะรับใช้พระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้นั้นพระองค์ไม่ได้ประทานทุกอย่างที่จะต้องมีใช้เหมือนเชฟที่ต้องมีอุปกรณ์ทำครัวครบครันก่อนลงมือปรุงอาหาร พระเจ้าให้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นกับผม แต่ทรงประทานสติปัญญาให้ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นรับใช้พระองค์อย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงแค่นั้นพระองค์ยังนำพาคนอื่นมาร่วมรับใช้ด้วยกันอย่างคาดคิดไม่ถึงด้วย ทำให้ผมซึ้งใจในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น

 

2. มีจังหวะในการก้าวตามพระเจ้า

การติดตามพระเจ้ามีหลายสปีด บางครั้งช้าบางครั้งเร็วและในบางครั้งดูเหมือนว่าหยุดนิ่ง ในพระคัมภีร์กล่าวถึงการเดิน การวิ่ง การนั่งลง การข้ามไปกับพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างของพลับพลาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตั้งไว้เพื่อรื้อถอนในการย้ายที่ ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้จังหวะที่เหมาะสมมิฉะนั้นผมจะเหนื่อยเกินไปหรือเกียจคร้านเกินไปในบางครั้ง ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกจังหวะของการก้าวตามพระองค์ เป็นเหมือนเสียงดนตรีในชีวิต

 

3. การตั้งคำถามช่วยให้เรามีปัญญา

ผมมักจะถามพระเจ้าอยู่เสมอด้วยคำถามว่า ใคร เมื่อไร เพราะอะไร ที่ไหน อย่างไร ไม่ใช่เพราะว่าผมขาดความเชื่อ ผมพบว่าเมื่อผมถามต่อพระเจ้านั้นทำให้ชีวิตด้านอธิษฐานของผมเติบโตขึ้น เมื่ออธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ทรงตอบ ผมได้ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน การอธิษฐานไม่เคยทำให้พระเจ้ารู้สึกเบื่อที่จะฟังเรา พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ไม่เคยเพิกเฉยต่อเสียงร้องทูลจากลูกของพระองค์เลย ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

 

4. พระเจ้าทำสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กน้อย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่มีใครเปรียบเหมือนกับพระองค์ พระปัญญาของพระองค์สุดล้ำลึก ผมมักคิดว่าเมื่อพระเจ้าทำอะไรสักอย่างแบบยิ่งใหญ่อลังการสิ่งนี้น่าจะถวายเกียรติสมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ผมกลับมองข้ามในบางเรื่องกับใครบางคนที่เป็นคนเล็กน้อยแต่พระเจ้าทรงใช้เขาได้อย่างไม่น่าเชื่อเพื่อสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ผมจึงเริ่มมาสนใจมากขึ้นและไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย หรือคนเล็กน้อยของพระเจ้า

 

5. ทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตล้วนนำพาเราสู่เป้าประสงค์

การเปลี่ยนแปลงมักจะไม่ใช่สิ่งที่ใคร ๆ อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะมันเป็นการเสี่ยง ต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความไม่เข้าใจเราชอบที่จะอยู่ใน Comfort Zone ของเราเอง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด คริสตจักรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผม ผมพบว่าพระเจ้ากำลังผลักดันผมเข้าใกล้เป้าประสงค์ของพระองค์มากขึ้น และเมื่ออายุมากขึ้นในแต่ละปี เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นและผ่านไปนั้นช่วยเปิดเผยให้ทราบว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรเป็นพิเศษสำหรับชีวิตของผม มีวาระสำหรับทุกสิ่ง ดังนั้นทุกสิ่งจึงกำลังเกิดขึ้นไปตามวาระ

6. การขอบคุณพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าใจเหตุผล

พระเจ้าทรงสอนผมในเรื่องของการมีใจกตัญญู เราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา ในปีที่ผ่านมานี้ผมขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าหลายเรื่องสำหรับสิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ทำ แต่ผมเชื่อและแน่ใจว่าพระองค์จะทำแน่นอน ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อใหม่จากงาน “คริสต์มาสอัศจรรย์” ผมไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ผมขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าก่อนเลยครับ ตั้งแต่ยังถึงวันงาน ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้มีส่วนในการจัดงาน ผู้มีส่วนในการถวาย

 

7. ความเมตตาไม่ควรจบแต่ควรเริ่มจากตัวเรา

ผมขอพระเจ้าเมตตาผมหลายเรื่องในปีที่ผ่านไป เพราะผมต้องการพระเมตตาของพระองค์จริง ๆ ในยามยากลำบาก เมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ผมไม่รู้เลยว่าจะหาทางออกอย่างไร พระเจ้าสอนผมที่จะเมตตาคนอื่นก่อนที่ผมจะรับพระเมตตาจากพระเจ้า ผมไม่จำเป็นต้องรอให้พระเจ้าเมตตาผมก่อนเพื่อผมจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่น ผมต้องไม่เป็นผู้ที่รอรับพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น “บุคคลผู้ใดที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้พระกรุณาตอบ” (มัทธิว 5:7)

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง