บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 —ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล —

1. ปีที่ผ่านมาเราอาจจะต้องเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ที่ยากขึ้น เราต้องมีหลักยึดในชีวิตที่แข็งแรง และหลักยึดชีวิตที่ดีที่สุดคือ “พระวจนะของพระเจ้า” ให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคง

2. การเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้า อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า อย่าหมดหวังเพราะแม้ในยามที่มืดมิดที่สุด พระเจ้าสามารถทำงานช่วยเราและทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์ได้เสมอ

3. การรอคอยเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาของการทดสอบใจและความเชื่อ พระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมและการจัดเตรียมที่เหมาะสมสำหรับเราทุกคน ผลของการรอคอยนั้นจะคุ้มค่าเสมอ

4. อย่าลืมว่าพระเจ้าไม่ใช่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่เพราะเราอยู่ในโลกที่ล้มเหลวไม่สมบูรณ์ ถ้าเราปรับความคิด มุมมองของเราและตอบสนองปัญหาด้วยความยำเกรงพระเจ้า เราจะปลอดภัย

5. ช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดหลายอย่าง เราอาจจะต้องเจอสิ่งที่ย่ำแย่ได้ คนมักจะแก้ปัญหาด้วยการโยนความผิดไปให้คนอื่น หรือกล่าวโทษคนอื่น หรือกล่าวโทษระบบ แต่ให้ลูกของพระเจ้าควบคุมความคิดและคำพูดที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ

6. การว่ายน้ำทวนกระแสยากกว่าการว่ายน้ำตามกระแส ผู้เชื่อต้องมีค่านิยมและความคิดตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ซึ่งบางครั้งต้องทวนกระแสสังคมและทำให้เราดำเนินชีวิตที่ยากขึ้นแต่ให้เรามั่นคงในความเชื่อและความจริงของพระเจ้า

7. มีท่าทีในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากที่สุด และมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือการเรียน อย่างดีที่สุด อย่าให้ชีวิตเราเป็นภาระคนอื่น แต่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง