บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — บลู เอลิกา พลอยอัมพร —

1. พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราเสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทุกสิ่งจะเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอ และทุกอย่างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นมาตลอด 1 ปี เราก็จะเห็นว่า เหตุการณ์เหล่านั้นที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น ทำให้เราเติบโตขึ้นจริงๆ

2. เราอาจจะวางแผน คนอื่นอาจจะวางแผน แต่สุดท้ายแล้ว น้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสำเร็จ

3. ใช้สิ่งที่เรามี เพื่อรับใช้พระเจ้าให้ดีที่สุด อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาบ้าง อาจจะเจอการข่มเหงบ้าง แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหยุดรับใช้ แต่จงรับใช้ ไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร เพราะ พระเจ้าทรงดีต่อเรา และ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และ เราเป็นของพระองค์

4. ถ้าเราเป็นคนที่รักษาเวลา, รักษาคำพูด, รักษาน้ำใจคน เราก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รักษาเวลา, ไม่รักษาคำพูด และ ไม่รักษาน้ำใจคน เราก็จะทำให้คนรอบข้างเจ็บปวด

5. อย่ากลัวที่จะลงมือทำสิ่งที่พระเจ้านำ เพราะถ้ามัวแต่กลัว เราก็จะไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และ รู้ว่าแท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงอยู่เหนือความกลัว และทรงกระทำได้ทุกสิ่ง

6. “พระเจ้าทรงยุติธรรม”

7. เวลาของเรานั้นแสนสั้น อย่ายอมให้ใคร หรือ สิ่งใด หยุดเราในการที่เราอยากจะทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า

เพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำ จะมีคนเห็นด้วย หรือ สนับสนุนทุกคนเพราะพระเยซูเองก็ยังโดนการข่มเหงเมื่อพระองค์ทำสิ่งที่ดี แต่จงบากบั่นและมุ่งไปและวิ่งไปให้ถึงหลักชัย แม้จะเจอความยากลำบากมากมาย เพราะสุดท้ายแล้วเราแต่ละคน ต่างต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเราเองต่อพระพักตร์พระเจ้า และเมื่อถึงวันนั้น ถ้าพระเจ้าถามเราว่าเราใช้เวลาแห่งชีวิตของเรานั้นทำอะไรบ้าง เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ไม่มีใครมารับผิดชอบแทนเราได้

ดังนั้น จงใช้ทุกลมหายใจที่มีอยู่รับใช้พระเจ้าและทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ดีที่สุด”

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง