บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — วุฒิ วงศ์สรรเสริญ —

1.  ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน จะมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา แต่ต้องเราเชื่อว่า พระเจ้าควบคุม ครอบครองทุกอย่างอยู่แน่นอน

2.  ความรักของพระเจ้าเป็นกำลังที่จะพาเราผ่านทุกอย่างไปได้ โดยความรักนั้นเราสามารถมีรอยยิ้ม สันติสุขเสมอ

3. ความโกรธ เกลียด อิจฉา ไม่เคยนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตได้เลย

4. อย่าตัดสินคนอื่นจากจุดยื่นที่ตัวเองอยู่ แต่ต้องลองไปยื่นอยู่ในจุดที่เขายืน เราจะเข้าใจเขามากขึ้น และเขาจะเข้าใจเรามากขึ้น ถ้าต้องการความเข้าใจ สื่อสารกันให้มากขึ้น

5. ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบตัว จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้า ว่ายังดีอยู่ไหม

6. ความสัมพันธ์ในทีมเป็นกำลังทำให้ทุกอย่างสำเร็จ ไม่ใช่ความเก่งกาจโดยเฉพาะความเก่งส่วนตัว สิ่งนี้มีแต่จะทำให้ทีมพัง

7. ความจำกัดของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางวันเราต้องอดทนกับคนอื่นอย่างหนัก อย่าลืมว่าพวกเขาก็อดทนกับเราไม่น้อยเหมือนกัน

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง