บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — แอน นันทนา บุญหลง —

1. พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา ปีนี้เป็นปีที่เรียนรู้ที่จะอธิษฐานทุกเรื่อง ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ทำให้ได้รู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วย ทรงช่วยเหลือ ทรงฟังทุกคำอธิษฐานของเราจริงๆ ขอบคุณพระเจ้าสุดหัวใจ

2. ข้าฯ เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าฯ .. เป็นปีที่เหนื่อย เพราะ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์รอบๆ ตัวเสมอ เดี๋ยวสอน online เดี๋ยวสอน on-site ทุกอย่างในชีวิต ทำให้รู้ว่าเรามีความจำกัด แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีความจำกัด เพราะพระองค์เราจึง มีแรง มีกำลัง มีสติปัญญาในการทำทุกสิ่งได้ ขอบคุณพระเจ้า

3. ในความไม่แน่นอน แต่เรามีพระเจ้าที่แน่นอน เที่ยงแท้ และสัตย์ซื่อ ในสถานการณ์รอบตัวที่ดูไม่ปลอดภัย ไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่าง แต่เรายังคงวางใจ และมีสันติสุขในใจได้ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อ พระองค์ทรงเที่ยงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง และพระองค์ทรงรักษาสัญญา

“พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” เยเรมีย์ 29:11
ขอบคุณพระเจ้า

4. เรียนรู้ที่จะ ‘รอคอย’ สิ่งที่ยากที่สุด คือการ รอ แต่ปีนี้ เราเรียนรู้ที่จะรอคอย … การรอ ทำให้เราได้ใช้เวลาอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าในการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ได้มีเวลาใคร่ครวญมากขึ้น และได้รู้จริงๆว่า คำตอบของพระเจ้าคือ คำตอบที่สุดยอดที่สุดจริงๆ ขอบคุณพระเจ้า

5. เรียนรู้ว่า ความรักของพระเจ้าที่มีกับเรานั้น พิเศษจริงๆ พระเจ้าใส่ใจแม้แต่สิ่งเล็กน้อยในชีวิต ที่จอดรถดีๆใกล้ๆ .. ขนมที่อยากกิน แค่คิดก็ได้รับ มีคนเอามาให้ ฯลฯ อีกมากมาย … ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญ แต่เป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าเพื่อเรา เป็นพิเศษจริงๆ ขอบคุณพระเจ้า

6. เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความเชื่อ“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง”
ฮีบรู 11:1 ด้วยความเชื่อ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ทำให้มีความหวัง และทำให้เกิดสันติสุขในใจอย่างที่บรรยายไม่ได้ .. และพระเจ้าแห่งความหวัง ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆ ขอบคุณพระเจ้า

7.  มีวาระสำหรับทุกสิ่ง .. ปีนี้ต้องสูญเสียคุณแม่ที่รักที่สุดไป แต่ขอบคุณพระเจ้า เพราะเป็นแค่การจากกันชั่วคราว จนกว่าจะพบกันใหม่ .. พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ และเป็นเวลาที่ดีที่สุดเสมอ พระเจ้าทรงรู้ว่าแม่ ไม่อยากถูกรักษาแบบเจาะนั่น ผ่านี่ ไม่อยากเจ็บปวด .. พระเจ้าทรงรับแม่ไป แบบหลับสบาย หลับไป ไม่ต้องเจ็บปวดเลย นี่คือพระคุณ ความรัก ที่พระเจ้าทรงใส่ใจกับคนของพระองค์เสมอ ขอบคุณพระเจ้าสุดหัวใจ❤️

 

#ChristLike #BecomingLikeChrist

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง