เรื่องดีคำโดน

การฟื้นฟูในประเทศจีน

การฟื้นฟูประเทศจีน

มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

1) สภาพสูญญากาศของความศรัทธา ผู้คนไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีความเชื่อให้ศรัทธา แม้แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตาม และเมื่อมีนโยบายเปิดประเทศ ผู้คนจึงได้พบกับหลักคิดที่แตกต่างรวมทั้งศาสนาอื่น นั่นทำให้เกิดใจอยากเรียนรู้เรื่องราวคริสเตียนเป็นอย่างมาก

2) ความเชื่อคริสเตียนนำให้ผู้คนรักและผูกพันกัน ความรัก ความห่วงใย และการสามัคคีธรรม ซึ่งต่างจากวิถีของผู้คนที่ผ่านมาซึ่งไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือความคิดออกมาให้คนอื่นรับรู้

3) ประสบการณ์อัศจรรย์ในการรักษาโรคที่ผู้คนได้พบ มีตัวอย่างของหญิงชราชาวจีนผู้หนึ่ง ในวันเกิดปีที่ 80 เธอได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มรับใช้พระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐ เธอจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ลูกสาวอาศัยอยู่ และเริ่มประกาศที่นั่น ชาวบ้านบางคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย เช่น มะเร็งได้มาหาเธอ และเมื่อรับการอธิษฐาน อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นหายในทันที นั่นได้นำหลายครอบครัวมาหาพระเจ้าและเกิดเป็นคริสตจักรขึ้นมา

 

ที่มา:  Anonymous
ภาพ:  https://unsplash.com/photos/BW8DB54dWWohttps://www.stockvault.net/photo/134032/china-grunge-flag
ออกแบบภาพ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง