เรื่องดีคำโดน

แอปเปิ้ลเน่า

แอปเปิ้ลเน่า

พ่อคนหนึ่งเรียกลูกทั้ง 3 ของตนมา และมอบผลแอปเปิ้ลเน่าให้ทาน

ลูกคนแรก กินผลแอปเปิ้ลเน่านั้นทั้งลูก

ลูกคนที่สอง โยนทิ้งทั้งลูก

ส่วนลูกคนที่สาม หั่นส่วนที่เน่าทิ้งและกินเฉพาะส่วนที่ไม่เน่า

ตัวอย่างนี้สะท้อนเรื่องการแยกแยะค่านิยมที่ผิดออกจากค่านิยมที่ถูก

คริสเตียนบางคนอยู่ในโลกอย่างเปิดรับทุกอย่างเข้ามาโดยไม่แยกแยะ

ส่วนบางคนก็ปฏิเสธทุกอย่าง

สิ่งที่เราควรเป็น คือ การมีวิจารณญาณ เลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดี และกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ที่มา: Anonymous
ภาพ: Liana Mikah on Unsplash
ออกแบบภาพ: Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง