รูปภาพ

การวิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะ คือ การวิ่งหนีปัญหา

Running away from your problems is a race you will never win
“การวิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะ คือ การวิ่งหนีปัญหา”

 

คำคม: Bruce Van Horn
เรียบเรียงภาษาไทย:  JK
ภาพ:  Clem Onojeghuo on Unsplash

ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง