รูปภาพ

การเสียสละ

การเสียสละ

“ถ้าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าและทรงตายเพื่อข้าพเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีการเสียสละใดที่ใหญ่เกินไปสำหรับข้าพเจ้า ที่จะทำเพื่อพระองค์”

 

คำคม :  ซี.ที.สตั๊ดด์ 
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง