เพลง

แสงนำทาง-W501

เพลง : แสงนำทาง

ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา

W501 NEW SEASON

 

ในกลางวันพระองค์ทรงนำพวกเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟตลอดคืนยังรุ่ง – สดด. 78:14

ด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นทุรกันดาร เสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พรากจากเขาไป หรือเสาเพลิงในกลางคืน ซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไป – นหม. 9:19

 

สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่ http://www.w501.org/song/sang-num-thang

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง