บทความ

คุณกำลังเรียนอยู่ชั้นไหน ในโรงเรียนแห่งศรัทธา?

“จงทูลพระเจ้า แล้วปล่อยให้พระองค์กังวลพระทัย (แทนเรา)!”
(Pray, and let God worry.)
Martin Luther

บางครั้ง เราไม่เข้าใจว่า ทำไมปัญหานี้ โรคภัยนี้ หรือ ความขัดแย้งนี้ จึงเกิดขึ้น?
แต่หากเรา ทรหด และ อดทน นานเพียงพอ ด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ จนผ่านพ้นไปได้
เราจะได้เห็นและได้เข้าใจจุดประสงค์ของสิ่งเหล่านั้นในบั้นปลาย

และในเวลานั้น ความสงสัยจะกลับกลายเป็นความชื่นใจ
ความอึดอัดใจจะกลายเป็นความปลอดโปร่งโล่งใจ
และคำบ่นต่อว่า จะกลายเป็นคำสรรเสริญและขอบพระคุณ!

บางครั้งเราหงุดหงิดที่ ทำไมพระเจ้าไม่รีบมาช่วย ในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือ หรือ การช่วยกู้จากพระองค์ มากที่สุด?
(บางที เราอาจกังวล กลัวว่า ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเรา ตามเวลาที่เราคิด พระเจ้าจะมีปัญหายากลำบากในการช่วยเรา เพิ่มขึ้นอีก จนเกินกำลังของพระองค์)
โดยหารู้ไม่ว่า การลงมือช่วยเรา ตามในเวลาของพระองค์นั้นส่งผลดีในระยะยาวต่อเรา มากกว่า การลงมาช่วยเหลือเรา ตามเวลาที่เราคิดว่าดีที่สุด

อาจเปรียบได้ว่า…
ในยามที่เราเผชิญอุปสรรคปัญหาที่ดูยากเกินกว่าที่เราจะรับได้นั้น นั่นอาจเป็นเพียงปัญหาแค่ระดับประถม ถ้าพระองค์ทรงช่วยเรา ณ นาทีนั้น เราอาจจะจบชั้นเรียนแห่งความเชื่อวางใจได้เพียงแค่ระดับประถม
แต่หากเรารู้จักวางใจพระองค์อย่างสิ้นเชิง เราก็อาจจะผ่านการทดสอบที่นำเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ชั้นเรียนแห่งความเชื่อวางใจในระดับมัธยมได้ และจะค่อยๆ นำเราก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บนเส้นทางการเรียนรู้ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา

จากตัวอย่างในพระธรรมตอนนี้
ลาซารัส (ผู้เป็นน้องชายของมารธาและมารีย์ ซึ่งเป็นครอบครัวที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก) กำลังป่วยอยู่ พี่ๆ จึงส่งคนจากที่บ้านไปตามพระเยซูคริสต์ให้มาช่วยรักษาเขา จริงๆ แล้ว ถ้าพระเยซูรีบไป ก็จะช่วยเขาได้ (ระยะทางอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร) ซึ่งพวกเขาก็อาจจะเรียนรู้ได้แค่ระดับมัธยมในโรงเรียนแห่งความเขื่อเท่านั้น

แต่ในเรื่องนี้ พระเยซูคริสต์กลับทรงเจตนาปล่อยให้เวลาผ่านไป จนลาซารัสตายไปแล้ว 4 วัน พระองค์จึงเริ่มต้นที่จะเดินทางไปรักษาเขา
เราอาจคาดไม่ถึงว่า พระเยซูคริสต์กำลังใช้โรคที่ลาซารัสป่วย และความตายของเขามาเป็นช่องทางที่จะเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า
และนำให้ศรัทธาของพวกลาซารัส และคนอื่นๆ ได้ก้าวหน้าขึ้นถึงขั้นระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งความเชื่อ

มีคำกล่าวไว้ว่า…

“ทุกๆ ความยากลำบากที่คุณเผชิญ ในทุกๆที่ที่คุณรอคอย
คุณกำลังได้รับโอกาสที่จะวางใจในสิ่งที่มองไม่เห็น
และโอกาสที่จะได้รับการอวยพระพรอย่างบริบูรณ์!”

(Every difficulty you face, in every waiting place,
you’re being given the chance to trust in the things unseen
and to be abundantly blessed.)
Cherie Hill

วันนี้ พระเจ้าอาจกำลังใช้  ความเจ็บไข้ ความเจ็บปวด ความเจ็บใจ หรือ ความเจ็บช้ำ ฯลฯ
เพื่อช่วยให้คุณ และคนรอบตัวของคุณ เจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ก็เป็นได้
คุณจึงไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไป แค่ปล่อยให้เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะทรงจัดการกับปัญหาที่เราทูลมอบไว้กับพระองค์แล้วนั้น ตามวิถีและเวลาของพระองค์ …จะดีกว่า!

ดังนั้นนับจากนี้ไป ขอให้คุณจะยอมเชื่อ เชื่อฟัง วางใจในพระเจ้า และ เติบโตขึ้นในศรัทธาที่มีต่อพระองค์ให้สูงขึ้นไปอย่างน้อยอีกระดับหนึ่ง …จะดีไหม?

…………………………………………

มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่เบธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีย์และมารธาพี่สาวของนางอยู่นั้น มารีย์คนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์ และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ ลาซารัสน้องชายของนางกำลังป่วยอยู่ ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่” แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยิน พระองค์ตรัสว่า “โรคนี้จะไม่ถึงตาย แต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้” ยอห์น 11:1-4 –

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ออกแบบ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง