รูปภาพ

แสวงหา​

แสวงหา​

ข้าพเจ้า​ได้​แสวงหา​พระ​ยาห์เวห์และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​และ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ทั้งสิ้น

สดุดี 34:4 ​

 

ภาพ :  Ansgar Scheffold on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง