เรื่องดีคำโดน

การคัดเลือกของพระเจ้า

การคัดเลือกของพระเจ้า

จดหมายฉบับหนึ่งมีใจความว่า…

ถึง พระเยซู บุตรโยเซฟ เจ้าของร้านผลิตภัณฑ์งานไม้ แห่งนาซาเร็ธ

จาก : บริษัท จอร์แดน แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

บริษัทขอขอบพระคุณท่านสำหรับการส่ง Resume สาวกทั้ง 12 ที่ท่านได้คัดเลือกมาเพื่อสร้างองค์กรขึ้นใหม่ บริษัทได้ทำการทดสอบ ประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์ทั้ง 12 คนด้วยทีมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญงานด้านบุคคลของเรา และเนื่องจากส่วนหนึ่งของการบริการ บริษัทจึงขอนำเสนอคำแนะนำบางประการจากผลการทดสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

จากผลการทดสอบพบว่า ผู้เข้ารับการทดสอบเกือบทั้งหมดขาดคุณสมบัติทั้งด้านการศึกษาและด้านความถนัดทางวิชาชีพ พวกเขาไม่ใช่ทีมที่ดี เราจึงขอแนะนำให้ท่านสรรหาบุคลากรอื่นที่มีทักษะด้านการบริหารและมีความสามารถมากพอ เพื่อมาแทนที่ทั้ง 12 คนนี้

ซีโมนเปโตร มีอารมณ์แปรปรวน และมีจุดอ่อนเรื่องอารมณ์ร้อน

แอนดรูว์ ขาดความเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิง

ยากอบและยอห์นสองพี่น้อง เป็นคนที่สนใจประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของหน่วยงาน เขาเพียงแต่อยากเป็นใหญ่เพื่อให้ได้การยกย่อง

โธมัส มีทัศนะแห่งความสงสัยซึ่งจะทำให้ขวัญกำลังใจของหน่วยงานย่ำแย่

และเนื่องจากเป็นหน้าที่ของบริษัทเราในฐานะที่ปรึกษา เราขอเรียนให้ท่านทราบความจริงว่า

มัทธิว ติดแบล็คลิสต์ของทางการ

ยากอบบุตรอัลเฟอัสและธัดเดอัส ยังจำกัดในความรู้ขั้นพื้นฐาน และพวกเขามีระดับความซึมเศร้าที่รุนแรงกว่าปกติ

ผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ดูจะมีศักยภาพสูงพอ เขาเป็นคนที่มีทักษะสูง ชอบพบปะผู้คน มีความคิดเชิงธุรกิจที่โดดเด่น และเข้ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบ้านเมืองได้ดี เขาเป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนเป็นของตนเอง มีความทะเยอทะยานสูง… นั่นคือ ยูดาส อิสคาริโอท ซึ่งเราขอเสนอแนะให้พิจารณาให้เขาได้เป็นหัวหน้าของทุกคนและเป็นมือขวาของท่าน

เราหวังว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานองค์กรใหม่นี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

บริษัท จอร์แดน แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

Tim Hansel, Eating Problems for Breakfast, Word Publishing, 1988, pp. 194-195


เกณฑ์ในการคัดเลือกสาวกของพระเยซู ต่างจากเกณฑ์ในสายตาของมนุษย์ ผู้คนมักวัดกันที่ความสามารถ แต่พระเยซูทอดพระเนตรที่จิตใจ

 

ที่มา:  Anonymous
ภาพ:  https://unsplash.com/photos/YJxAy2p_ZJ4
ออกแบบภาพ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง