รูปภาพ

รู้จักบังคับตน

รู้จักบังคับตน

การเสียสละที่แท้จริง คือการรู้จักบังคับตน.

“True sacrifice is merely self-control.”

 

คำคม :  David W. Stevens, PhD, In the Presence of God – A Book of Truth
ภาพ :  Emile Guillemot on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง