วิดีโอ

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างทีมในฝัน”

การสร้างทีมในฝัน | Christlike

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างทีมในฝัน”
ในสัมมมนานี้คุณจะได้เข้าใจถึงการสร้างภาระใจ การรักษานิมิตความตั้งใจ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทีมงาน เพื่อคริสตจักรจะสร้างทีมในฝันที่ทุกคนมีส่วนร่วม เติบโต และร่วมงานกันอย่างความสุข
#ChristLike #BecomingLikeChrist #สร้างทีมในฝัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง