บทความ

เพื่อนแก้เหงา

ความวิปริตของมนุษย์ในการคิดที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางเพศจากมนุษย์มาเป็นหุ่นยนต์ เป็นสิ่งที่มากกว่า “น่าคิด” แต่มัน “น่าห่วง” ครับ

ที่จริงเร็วๆ นี้เราอาจเคยได้ยินข่าวมาก่อนว่า ชายญี่ปุ่นใช้หุ่น (แม้ยังไม่เป็นหุ่นยนต์) มาเป็นเพื่อนแก้เหงา การใช้หุ่นยนต์เพื่อปลดปล่อยหรือชื่นชมทางเพศนี้ กำลังเป็นที่นิยม

เลวินิติ 18 อธิบายว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดประเวณี ไม่ใช่เพียงกับหญิงอื่น หรือหญิงที่แต่งงานแล้วในสถานะใดใด แม้แต่กับสัตว์ (และแม้กับศพ)

“แต่เพราะเหตุการล่วงประเวณี ผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตน และผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตน” (1 โครินธ์ 7:2)

อ.เปาโลสอนว่าหากชายใดต้องการทางเพศให้แต่งงานกับหญิงเสีย ไม่ใช่ไปหา robot

“…ส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่ง เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา” (โรม 1:26-27)

robot สะท้อนถึงการผิดธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับมนุษย์แน่ๆ สามีและพ่อก็ทำลายครอบครัวในบริบทนี้อย่างรุนแรงได้

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ออกแบบ:  Rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง