เรื่องดีคำโดน

เชด เฮล์มสเตทเทอร์ (Shad Helmstetter)

shad-helmstetter

เชด เฮล์มสเตทเทอร์ (Shad Helmstetter) ระบุว่า

“77% ของความคิดเราจะเป็นความคิดแง่ลบ ซึ่งจะบั่นทอนศักยภาพของเรา

สถิติชี้ว่าเมื่อลูกอายุ 18 ปีเขาจะได้ยินคำว่า “ไม่ได้” หรือถูกบอกว่าเหตุผลว่าทำไมจึงทำไม่ได้ สูงถึง 148,000 ครั้ง นั่นทำให้เป็นการโปรแกรมความคิดแง่ลบลงในระบบความคิดของเด็กอย่างไม่รู้ตัว

 


 

ความคิดแง่บวกมีพลังในทางบวกมากเพียงใด ความคิดแง่ลบก็มีพลังในทางลบมากเช่นเดียวกัน

 

ที่มา: Shad Helmstetter in Homemade, Jan, 1987

คลังภาพ: Lennon Cheng on Unsplash
ออกแบบภาพ: Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง