รูปภาพ

ส่องสว่างอยู่เหนือปัญหา

ส่องสว่างอยู่เหนือปัญหา

ให้พระสัญญาของพระเจ้า ส่องสว่างอยู่เหนือปัญหาที่เราเผชิญ

 

คำคม :  Corrie Ten Boom
ภาพ :  dino-reichmuth on Unsplas
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง